Internal team

Phước Trường Hứa
Phước Trường
Product Development Director
Văn Định Nguyễn
Văn Định
Managing Director
Tiến Đạt Hoàng
Tiến Đạt
Technical Director
Anh Tuấn Trần
Anh Tuấn
Project Manager
Xuân Tùng Vũ Thạch
Xuân Tùng
PHP Engineer
Quốc Vĩ Lương
Quốc Vĩ
Python Coder
Đức Lâm Vương
Đức Lâm
Designer
Phi Hùng Nguyễn
Phi Hùng
Nodejs Engineer