featured image

Các phân hệ được hỗ trợ bởi phần mềm ERP

posted on 23/07/2017 / IN ERP /

Trong bối cảnh kinh tế ngày nay, một trong những chìa khóa thành công của các tổ chức, doanh nghiệp là ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh. Nhu cầu ứng dụng các hệ thống phần mềm tin học đã trở thành xu thế tất yếu và đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Phần mềm doanh nghiệp là trợ thủ đắc lực mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực, tăng tốc độ xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản lý và dự đoán xu thế phát triển cho doanh nghiệp.

Trong quá trình phát triển phần mềm cho doanh nghiệp, chúng ta bắt đầu với những phần mềm quản lý riêng lẻ ví dụ như phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý kế toán, phần mềm quản lý nhân sự … Thế nhưng với nhu cầu ngày càng cao, để đáp ứng được sự hiệu quả của việc quản lý thì phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP là một lựa chọn tối ưu. Thay cho các phần mềm riêng lẻ của từng bộ phận, bộ phần mềm Quản lý doanh nghiệp ERP tích hợp tất cả các hoạt động nghiệp vụ của các bộ phận trên trong một hệ thống phần mềm chung chạy trên mạng. Mỗi bộ phận có phân hệ phần mềm nghiệp vụ riêng của mình nhưng trao đổi được dữ liệu cho nhau, thực hiện các quy trình nghiệp vụ theo các dòng công việc chung từ bộ phận này sang bộ phận kia như một thể thống nhất trên mạng máy tính. Đặc biệt, phần mềm không ngừng được các nhà phát triển cải tiến và có thể tùy chỉnh để đáp ứng với từng quy trình quản lý của doanh nghiệp.

ERP là một hệ thống ứng dụng phần mềm đa phân hệ, tích hợp theo một kiến trúc tổng thể, giúp doanh nghiệp: Hoạch định, thực hiện, kiểm soát, ra quyết định. ERP loại bỏ các hệ thống máy tính riêng lẻ ở các bộ phận trong một doanh nghiệp: Tài chính, Nhân sự, Kinh Doanh, Sản xuất, Kho… ERP sẽ thay thế chúng bằng một chương trình phần mềm hợp nhất phân chia theo các phân hệ phần mềm khác nhau và tạo nên một mối quan hệ thống nhất với nhau. Phần mềm ERP rất linh động trong việc cài đặt các phân hệ theo yêu cầu doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể yêu cầu cài đặt một vài phân hệ mà doanh nghiệp cần, các phân hệ còn lại còn lại có thể cài đặt sau mà không ảnh hưởng đến hệ thống.

Vậy những phân hệ nào được hỗ trợ bởi ERP để giúp doanh nghiệp làm những điều trên: 

Phân hệ Kế toán tài chính (Finance): Tất cả các doanh nghiệp quy mô nhỏ hay lớn đều có lợi ích từ việc sử dụng phân hệ tài chính ERP. Đây là phân hệ cốt lõi của nhiều hệ thống phần mềm ERP. Nó có thể thu thập dữ liệu tài chính từ các phòng ban chức năng khác nhau, và tạo ra các báo cáo tài chính có giá trị như sổ cái chung, bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính theo kì kế toán. 

 • Sổ cái (General Ledger) 
 • Quản lý vốn bằng tiền (Cash management) 
 • Công nợ phải thu (Accounts Receivable) 
 • Công nợ phải trả (Account Payable) 
 • Tài sản cố định (Fixed Assets) 
 • Lập dự toán ngân sách (Budgeting) 
 • Hợp nhất báo cáo (Financial Statement Consolidation). 

Phân hệ Quản lý bán hàng, và phân phối (Sales and Distribution): Phân hệ bán hàng thực hiện các chức năng sắp đặt, đặt hàng, sắp xếp thứ tự, vận chuyển và lập hoá đơn, được tích hợp chặt chẽ với các trang web thương mại điện tử của các tổ chức. Nhiều nhà cung cấp ERP cung cấp mặt bằng cửa hàng trực tuyến như một phần của phân hệ bán hàng. 

 • Thông tin (cơ sở dữ liệu) khách hàng (Customer files) 
 • Cập nhật đơn hàng và viết hóa đơn (Order Entry and Billing) 
 • Phân tích bán hàng (Sales Analysis) 
 • Lập kế hoạch phân phối (Delivery Planning and Shipment). 

Phân hệ Quản lý mua hàng (Purchase Control): Phân hệ hợp lý hóa việc thu mua các nguyên liệu cần thiết. Nó tự động hoá các quá trình xác định các nhà cung cấp tiềm năng, đàm phán giá cả, trao đơn đặt hàng cho nhà cung cấp, và quá trình thanh toán. Quản lý mua hàng  được tích hợp chặt chẽ với các phân hệ kiểm soát hàng tồn kho và sản xuất. Phân hệ mua hàng thường được tích hợp với phần mềm quản lý chuỗi cung ứng. 

 • Quản lý đơn mua hàng (Purchase Order) 
 • Nhận hàng (Receiving Transactions) 
 • Phân hệ Quản lý hàng tồn kho (Stock Control) 
 • Danh điểm vật tư (Stock Item Data) 
 • Nhập xuất kho (Stock Transactions) 
 • Kiểm kê kho (Physical Count) 

Phân hệ Lập kế hoạch và quản lý sản xuất (Production Planning and Control): Trong quá trình phát triển các quy trình lập kế hoạch sản xuất vào ERP, các nhà cung cấp đã phát triển phần mềm mạnh mẽ hơn cho lập kế hoạch sản xuất, các công ty tư vấn đã tích lũy kiến thức sâu rộng về việc triển khai phân hệ lập kế hoạch sản xuất. Kế hoạch sản xuất tối ưu hóa việc sử dụng năng lực sản xuất, bộ phận, linh kiện và nguyên liệu bằng dữ liệu lịch sử sản xuất  và dự báo bán hàng. 

 • Khai báo công thức/định mức sản phẩm (BOM – Bill of Meterial) 
 • Khai báo dây chuyền sản xuất (Routing) 
 • Tính giá thành sản phẩm (Standard and Actual Product Costing) 
 • Lập kế hoạch sản xuất (MPS – Master Production Schedule) 
 • Lập kế hoạch nguyên vật liệu (MRP – Material Requirements Planning) 
 • Lập kế hoạch điều phối năng lực (CRP – Capability Requirements Planning) 
 • Quản lý phân xưởng (SFC – Shop Floor Control) 
 • Quản lý lệnh sản xuất (Work Order).

Phân hệ Quản lý Kho (Inventory): Phân hệ tạo điều kiện cho các quá trình duy trì mức tồn kho thích hợp trong kho. Các hoạt động kiểm soát hàng tồn kho liên quan đến việc xác định yêu cầu kiểm kê, lập mục tiêu, cung cấp các kỹ thuật bổ sung và các tùy chọn, giám sát việc sử dụng mục hàng, đối chiếu số dư hàng tồn kho và báo cáo trạng thái hàng tồn kho. Tích hợp module kiểm soát hàng tồn kho với mô hình bán hàng, mua hàng, tài chính cho phép các hệ thống ERP tạo ra báo cáo có mức độ giám sát cao. 

Phân hệ Quản lý nhân sự (Human Resouce Management): Đây cũng là phân hệ phổ biến được triển khai rộng rãi cho các doanh nghiệp sử dụng hệ thống ERP, là sự hợp lý hóa giữa việc quản lý nguồn nhân lực và điểm mạnh con người. Các phân hệ nhân sự thường xuyên duy trì một cơ sở dữ liệu nhân viên hoàn chỉnh bao gồm thông tin liên lạc, chi tiết tiền lương, tham gia, đánh giá hiệu quả hoạt động và sự thăng tiến của tất cả nhân viên. Phân hệ nhân sự tiên tiến được tích hợp với các hệ thống quản lý tri thức để tận dụng tối đa kiến thức chuyên môn của tất cả nhân viên. 

 • Quản lý nhân sự 
 • Tính lương 
 • Chấm công

 

về chúng tôi.

YouthDev, Inc
Good service or no any service at all
YouthDev là doanh nghiệp giải pháp công nghệ chuyên cung cấp và triển khai ERP cho các doanh nghiệp với chi phí hợp lý, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Giải pháp của YouthDev hiện đang được tin dùng bởi các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu tại Việt Nam như Giant International, iCenter...

 

liên lạc ngay với chúng tôi.

  By Uyen Vo

  I'm a senior ERP consultant with over 4 years working in ERP solution companies. Enterprise Resource Planning implementation is actually a balanced combination between technological and business thinking in which the experiences is the most essential thing to be succeeded.