Posts by Nga Bui

04
Jul
featured image

Khi triển khai một hệ thống ERP mới, bên cạnh việc mang lại nhiều lợi ích to lớn cho tổ chức, quy trình triển khai hệ thống thực sự gặp rất nhiều khó khăn. Xét cho cùng vì tác động của dự án này ảnh hưởng đến tổ chức rất lớn mà hơn nữa chúng ta đều đã nghe những câu chuyện về việc triển khai dự án thất bại. Theo Báo cáo ERP năm 2014 của Panorama Consulting Solutions, khoảng 54% dự án vượt quá kế hoạch ngân sách và 72% vượt quá thời gian quy hoạch. Mặc dù không …

more
01
Jul
featured image

ERP hay Enterprise Resource Planning là một ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp quan trọng tích hợp tất cả chức năng của các bộ phận khác nhau  vào một ứng dụng phần mềm duy nhất. Hệ thống ERP làm cho việc theo dõi quy trình công việc, đồng bộ thông tin giữu các bộ phận khác nhau dễ dàng hơn. Hệ thống giúp giảm chi phí hoạt động liên quan đến việc theo dõi thủ công và (có thể) nhân bản dữ liệu ở các hệ thống riêng biệt. Trong bài này, chúng ta hãy cùng xem xét những lợi …

more
26
Jun
featured image

Có rất nhiều lợi thế để triển khai giải pháp phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning). Trong số vô số lợi ích khác, việc triển khai phần mềm ERP có thể cải thiện năng suất, tăng hiệu quả, giảm chi phí và sắp xếp các quy trình. Hãy nhìn vào 15 lợi ích phổ biến nhất mà các công ty phát hiện trong và sau khi triển khai ERP. Cạnh tranh: Đúng là phần mềm ERP đòi hỏi một khoản đầu tư lớn, nhưng cũng có một chi phí thậm chí còn lớn hơn trong việc không đầu tư. Trong khi một …

more