Posts by Lâm Lê Tường

09
Jul

Chúng tôi đang tìm kiếm kỹ sư QC & QA chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra chất lượng của sản phẩm. Công việc ưu tiên của bạn sẽ là tập trung vào phát triển bộ test case, xây dựng test plan và thực hiện/quản lý các test suite cho mỗi version sản phẩm được release. Bạn cũng sẽ là người chịu trách nhiệm giao tiếp giữa đội ngũ phát triển sản phẩm với PO và khách hàng về kết quả của từng test suite cho mỗi phiên bản sản phẩm được công bố. KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM PHẢI CÓ: Nắm vững …

more