Posts by Truong Hua

25
Nov

We are looking for a Python Engineer responsible for managing back-end services and the interchange of data between the server and the users. Your primary focus will be the development of all server-side logic, definition and maintenance of the central database, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the client sides. Therefore, a basic understanding of API technologies is necessary as well. Currently, our back-end system need some knowledge about using FFMPEG for video processing and understanding about running long processing processes and keep it stable, even few minutes downtime or interruption may not be acceptable. Your Skills and Experience Must haves: Strong knowledge …

more
11
Nov

1. KiotViet KiotViet – Phần mềm quản lý bán hàng rất phổ biến với hơn 70.000 cửa hàng đang sử dụng. Nhân viên cửa hàng chỉ mất 15 phút làm quen để bắt đầu bán hàng với KiotViet. Giao diện đơn giản, thân thiện, thao tác dễ dàng giúp bạn triển khai công việc quản lý nhanh chóng. Cùng với các chuyên gia bán hàng dày kinh nghiệm, phần mềm được thiết kế phù hợp đến hơn 15 ngành hàng dành cho cả bán buôn và bán lẻ. KiotViet cung cấp 2 gói sản phẩm, gói hỗ trợ cho hộ kinh doanh nhỏ …

more
27
Aug
featured image

Chúng tôi đang tìm kiếm những kỹ sư phần mềm tương lai, những người có đam mê học hỏi và luôn sẵn sàng tìm tòi giải pháp nhằm giải quyết vấn đề thực tế. Lập trình viên sẽ được tạo điều kiện làm việc trong môi trường năng động, tự động hóa cao, tham gia vào dự án phát triển ứng dụng bằng React Native hoặc ReactJS. Kỹ năng và kinh nghiệm mong muốn Cần phải có: Nắm vững ngôn ngữ lập trình React Native hoặc ReactJS. Đã từng tham gia dự án có sử dụng React Native hoặc ReactJS trong làm việc hoặc học tập. Có thể …

more
13
Jul
featured image

We are looking for a PHP Developer responsible for managing back-end services and the interchange of data between the server and the users. Your primary focus will be the development of all server-side logic, definition and maintenance of the central database, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the front-end. You will also be responsible for integrating the front-end elements built by your co-workers into the application. Therefore, a basic understanding of front-end technologies is necessary as well. Your Skills and Experience Must haves: Strong knowledge of at least one PHP web frameworks (especially Laravel is a plus) Understanding the fully synchronous behavior …

more
30
Apr
featured image

Enterprise Resource Planning (viết tắt ERP) là hệ thống phần mềm quản trị toàn bộ quy trình kinh doanh, sản xuất, vận hành của một doanh nghiệp. Hệ thống ERP giúp tự động hóa phần lớn các quy trình của doanh nghiệp và giảm thiểu thời gian, giấy tờ cần thiết để vận hành một quy trình. Để dễ hiểu hơn, chúng ta có thể xem xét một quy trình của một nhân viên bản sỉ tại một công ty. Theo truyền thống, nhân viên bán hàng sau khi liên lạc được với khách hàng, chốt đơn hàng với khách …

more
27
Apr
featured image

Connect Oracle database on Eclipse Linux using OCCI

posted on 27/04/2015 / 0 Comments

To develop database application that use Oracle. Of course with Oracle database installed, programer must prepaire two packages provided by Oracle. One use to provide share library (*.so files) for application to run under Linux, another one is provide class header (*.h files) that programer can include in their application. We could download that two packages at http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index-097480.html, it's called Instant Client. I'm using CentOS 6.2 64 bit, so I will download Instant Client for Linux x86-64, there any many packages, however, only two package we need: Instant Client Package - Basic: All files required to run OCI, OCCI, and JDBC-OCI applications. *Instant Client Package - …

more
27
Apr
featured image

Develop “Hello world” Magento extension

posted on 27/04/2015 / 0 Comments

To develop magento extension, first of all, we must understand about Magento Folder Structure. It you are doing some update but no changing, try to disable Magento cache at System/Cache Management. All magento extension should be place in /app/code/community. In /app/code you also see core folder, sometime may be local folder which is created by other extension. The community or local called Code Pool. Begining, we create our extension folder structure, if my company named Bb, and my extension name is Product, I will create the folder structure /app/code/community/Bb/Product. It's mean our extension stay in community Code Pool and our extension is Bb_Product. Store your extension information in /app/code/community/Bb/Product/etc/config.xml. The simple extension config …

more